graph

สายรัดข้อมือ โฮโลแกรม Energy Wave Calm Band (purple)(มีค่าส่งต่างหาก)

4,080.- 17 %

3,400.-

จำนวน

DETAIL PRODUCT

สายรัดข้อมือ โฮโลแกรม Energy Wave Calm Band (purple)(มีค่าส่งต่างหาก)-เป็นสินค้าพัฒนาของSleep petch

-สามารถหลุดพ้นจากยาระงับประสาทและยานอนหลับได้

-เป็นวิธีการฝังเข็มผ่านคลื่นและโฮโลแกรม 3 มิติ โดยไม่มีการใช้ยา 

ทำให้นักเรียนที่เตรียมตัวสอบนั้นมีสมาธิมากขึ้น และช่วยรักษาโรคอารมณ์แปรปรวน โรคซึมเศร้า และโรคนอนไม่หลับได้