graph

สายรัดข้อมือ โฮโลแกรม Energy Wave Max Band (RED)(มีค่าส่งต่างหาก)

4,080.- 17 %

3,400.-

จำนวน

DETAIL PRODUCT

สายรัดข้อมือ โฮโลแกรม Energy Wave Max Band (RED)(มีค่าส่งต่างหาก)
-เป๋็นสินค้าพัฒนามาจาก Mass patch แก้ไขความผิดปกติของร่างกายและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

-ต้านมะเร็ง แก้ไขอาการเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบจากสารกัมมันตภาพรังสี อาการเหน็บชา

พัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต และการเผาผลาญพลังงาน