graph

เครื่องผลิตสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคเอนกประสงค์ RUHENS (มีค่าส่งต่างหาก)

11,900.- 41 %

6,990.-

จำนวน

DETAIL PRODUCT

เครื่องผลิตสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคเอนกประสงค์ RUHENS (มีค่าส่งต่างหาก)


เนื่องจากปัจจุบันเชื้อโรคมีการกลายพันธุ์และแพร่ระบาดอย่างมาก จะเห็นได้จากข่าวสารที่ผ่านๆมา อย่างไข้หวัดใหญ่ H1N1

หรือโรคมือเท้าปากในเด็ก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะไม่สบายได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน ซึ่งหนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนโต

คือค่าดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย และนอกจากนั้นยังจะทำให้เสียโอกาสในการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องการต่างๆอีกด้วย

ดังนั้นการที่เราสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรคจึงเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาด้านสุขภาพทั้งของตัวเอง

และคนในครอบครัวที่คุณรัก

เครื่องผลิต สเปรย์ฆ่าเชื้อ เอนกประสงค์ ที่ให้คุณมากกว่าสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค

เพียงแค่น้ำประปาและเกลือ ไร้สารเคมี100% 

ใช้ฉีดพ่นในสถาน หรือเช็ดล้างสิ่งของให้สะอาด

ลดกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึงประสงค์ ล้างสารเคมีในผักผลไม้ ใช้ได้กับเด็กและสัตว์เลี้ยง

สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ได้มากถึง 99.9%

แค่น้ำประปาและเกลือ ผลลัพธ์ที่ได้ คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

นวัตกรรมใหม่สำหรับการฆ่าเชื้อและรักษาความสะอาด

เพื่อสุขอนามัยของลูกน้อย นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำ อิเล็กโทรไลต์ ด้วยกระบวนการ อิเล็กโทรลิซิส

ที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ด้วยประสิทธิภาพของ สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคเอนกประสงค์RUHENS

แล้วคุณจะลืมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแบบเดิมๆไปอีกเลย


ทำไมเวลานำเกลือเข้าผสมน้ำประปาแล้วถึงมีกลิ่นคลอรีนหลังจากผลิตเสร็จ ?
เพราะกลิ่นคลอรีนเกิดจากเกลือที่ใส่เพิ่มเข้าไป เพราะชื่อของเกลือทางเคมีคือ “โซเดียมคลอไรด์”
คือมีแร่ธาตุสองตัวมาประกอบกันคือ “โซเดียม” กับ “คลอรีน” (ธาตุคลอรีนเมื่อไปประกอบกับธาตุตัวอื่นจะอ่านว่า คลอไรด์)
ดังนั้นเวลาผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส จะทำให้ธาตุสองตัวนี้แตกตัวออกจากกันและเกิดปฏิกริยากับแร่ธาติต่างๆภายในน้ำทำให้ได้สารเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว
ที่ช่วยในการฆ่าเชื้อ คือ “โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite) สัญลักษณ์ทางเคมี NaOCl” ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเพิ่มมาอีกตัวด้วย
แต่ก็จะกลิ่นคลอรีนจากการที่เกลือแตกตัวออกมากลายเป็นธาตุคลอรีน
 
กลิ่นคลอรีนจากเครื่องผลิตสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค RUHENS ต่างกับ คลอรีนทัวไปอย่างไร ?
คลอรีนที่พวกเราคุ้นเคยกันมักจะเป็นสารเคมีที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ผสมผสานเคมีตัวอื่นๆเข้าไปเพื่อให้มีคุณสมบัติต่างๆ แต่คลอรีนที่ได้จากเครื่องผลิตสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคRUHENS
เป็นคลอรีนบริสุทธิ์ที่เป็นแร่ธาตุในธรรมชาติ ไม่เหมือนการผสมสารเคมีอย่างคลอรีนสำเร็จรูป (ที่เป็นสารสกัดทางเคมี) ลงไปผสมในน้ำ